Legwet – Lecznica Weterynaryjna stosuje terapię irap

Szanowni Państwo z dumą informujemy, że w lecznicy weterynaryjnej Legwet realizowany jest program pomocy zwierzętom cierpiącym na choroby układu ruchu. Jest on oparty także o najnowsze zdobycze bioinżynierii między innymi terapię IRAP.
Czytaj dalej

W trosce o komfort życia psów

Każdy pies wchodząc w wiek dorosły jest narażony na schorzenia narządu ruchu związane ze stanami zapalnym kości i stawów. Choroby te mogą się pojawiać nawet u młodych zwierząt i jest to związane z urazami oraz ze schorzeniami rozwojowymi. Dolegliwości te powstają najczęściej u ras, które mają duży potencjał ruchowy.Na pytania odpowiada 
dr nauk wet. Igor Bissenik, 
z całodobowej
kliniki weterynaryjnej 
w Warszawie.

Czytaj dalej

Skutki podania surowicy u koni

Kliniczne, biochemiczne i histologiczne skutki śródstawowego podania autologicznej kondycjonowanej surowicy u koni z eksperymentalnie wywołaną chorobą zwyrodnieniową stawów.

Czytaj dalej

Dwuletnie wyniki German Orthokine Arthrits Trias (GOAT)

Autologiczna kondycjonowana surowica (Orthokin ACS) w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Określenie problemu: Różne opcje biologiczne („Biologicals”) poprzez które można terapeutycznie wpływać na zakłóconą równowagę cytokin i czynników wzrostu w przypadku zachorowań ortopedycznych znajdują się obecnie w fazie rozwoju lub inicjalnego klinicznego zastosowania. W ramach nowej terapii z krwi żylnej pacjenta za pomocą specjalnych strzykawek do pobierania krwi produkuje się autologiczną kondycjonowaną surowicę (ACS) o podwyższonych stężeniach przeciwzapalnych cytokin (np. IL-1Ra)wraz z czynnikami wzrostu. W niedawno opublikowanych badaniach na eksperymentalnym modelu choroby zwyrodnieniowej w przypadku koni oraz w przypadku objawów ucisku korzonka nerwowego odcinka lędźwiowego terapia wykazuje bardzo wysokie rezultaty z klinicznie istotnymi poprawami objawów i funkcji.
Czytaj dalej

Xantia zdrowieje!

Moja suczka  rasy owczarek szetlandzki – Xantia, zakończyła serię zastrzyków Terapii Irap. W  białostockiej Przychodni Małych Zwierząt była pod opieką  prof. Zbigniewa Adamiaka i dr Agnieszki  Dobrowolskiej. To wspaniali lekarze!  O wielkiej wiedzy i wielkim sercu! Xantusia  bez skargi znosiła zabiegi. Teraz powraca jej humor i chęć do zabawy. Zaczyna biegać i coraz mniej kuleje.  Mam nadzieję,  że  wyzdrowieje  całkowicie.

Czytaj dalej

Autologiczna kondycjonowana surowica w leczeniu chorób ortopedycznych

Zapraszamy do pobrania oraz zapoznania się z prezentacją dotyczącą Autologicznej kondycjonowanej surowicy w leczeniu chorób ortopedycznych.

Wstępne obserwacje leczenia zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawu łokciowego u psa.

Badania kliniczne zostały wykonane u psa rasy owczarek niemiecki w wieku 5 lat, samicy o masie ciała 35 kg. Z zebranego wywiadu ustalono, że zwierze permanentnie kuleje od 4 lat z okresami różnego nasilenia kulawizny kończyny piersiowej lewej. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono dużego stopnia ograniczenie kata zgięcia lewego stawu łokciowego, zanik mięśni okolicy lewej kości ramiennej oraz kulawiznę dużego stopnia lewej kończyny piersiowej. W badaniu radiologicznym okolicy lewego stawu łokciowego stwierdzono liczne cienie odczynów okostnej w wymiarach powyżej 5 mm, oraz brak przyrośnięcia wyrostka łokciowego dodatkowego (patrz rycina). Postawiono rozpoznanie choroby zapalno-zwyrodnieniowej lewego stawu łokciowego wtórnie do dysplazji opisywanego stawu. Ze względu na brak poprawy w motoryce lewej kończyny piersiowej po wcześnie stosowanych lekach niesteroidowych przeciw zapalnych i chondroprotekcyjnych, właściciel podjął decyzję o zastosowaniu terapii IRAP. W obserwowanym okresie 8 miesięcy po czterokrotnym dostawowym podaniu IRAP-u właściciel nie obserwował objawów kulawizny.

 

Indywidualny opis choroby Profesora Adamiaka

Nowe możliwości leczenia choroby zwyrodnieniowej u koni

Dr Bernard Turek, lek. wet. Olga Drewnowska

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest u koni dość częstą przyczyną kulawizn i pogorszenia wyników w sporcie, jak również obniżenia jakości życia zwierzęcia. W medycynie nie tylko zwierzęcej, ale przede wszystkim ludzkiej szuka się metod, które zahamują stan zapalny i zwyrodnienie a efekty utrzymają się przez długi czas. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiały się różne preparaty, jednak do tej pory lekarze nie byli zadowoleni ze skuteczności i trwałości efektów leczenia.

Czytaj dalej