Terapia IRAP w leczeniu schorzeń układu kostno-stawowego u koni

Choroby zwyrodnieniowe stawów zawsze stanowiły najliczniejszą grupę schorzeń w ortopedii koni. W ostatnich latach doszło do dynamicznego rozwoju metod leczenia chorób stawowych, z czego najbardziej obiecujące rezultaty uzyskuje się poprzez stosowanie medycyny regeneracyjnej. Terapia ORTHOKINE/IRAP po raz pierwszy została użyta w hipiatrii w 2001 roku, przy czym u ludzi stosowana jest z powodzeniem już od  lat 90-tych. IRAP ma istotną przewagę pod względem skuteczności oraz bezpieczeństwa nad innymi metodami leczenia chorób zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego. W wielu badaniach klinicznych wykazano wpływ terapii IRAP na zmniejszenie odczuwania bólu przez pacjentów, zwiększenie sprawności ruchowej oraz jej wysoką skuteczność poprzez długo utrzymujące się efekty leczenia Ponadto terapia ta odgrywa istotną rolę w medycynie sportowej ponieważ nie stanowi dopingu.

Opis działania metody

Terapia IRAP to system opierający się na pozyskiwaniu kondycjonowanej surowicy autologicznej (ang. autologous conditioned serum, ACS) zawierającej cytokiny przeciwzapalne oraz czynniki wzrostu w wysokich stężeniach. Istotne jest, że preparat stanowi pochodną krwi pacjenta, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość wystąpienia objawów niepożądanych.

irap3

Podstawą działania terapii IRAP są białka szlaku sygnałowego, które stanowią cytokiny przeciwzapalne oraz czynniki wzrostu.

Cytokiny posiadają kluczowe znaczenie dla procesu zapalnego. Działanie cytokin ma ogromne znaczenie w patogenezie chorób zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego, procesach zwyrodnieniowych tkanek miękkich czy innych stanach zapalnych. Cytokiny prozapalne uczestniczą także w procesie rozkładu chrząstki stawowej czym  istotnie przyczyniają się do występowania kulawizn u koni. W zapaleniu stawów, w wyniku działania bodźców zapalnych dochodzi do miejscowego uwalniania cytokin zapalnych co prowadzi tym samym do degeneracji chrząstki szklistej oraz jej macierzy.  Powoduje to rozpoczęcie negatywnej reakcji łańcuchowej skutkującej zmianą metabolizmu macierzy chrząstki. Niezwykle istotną cytokiną inicjującą procesy zapalne jest interleukina 1 oznaczana skrótem IL-1.Terapia IRAP w znacznym stopniu opiera się na stosowaniu  wcześniej wspomnianej kondycjonowanej surowicy autologicznej zawierającej duże stężenie antagonisty receptora interleukiny 1 oraz czynników wzrostu. Surowica IRAP zaaplikowana w miejsce objęte stanem zwyrodnieniowo-zapalnym wykazuje działanie hamujące stan zapalny, ochronne na chrząstkę, analgetyczne oraz poprawia homeostazę tkanek. Antagonista receptora interleukiny 1 blokuje receptory interleukiny 1 na powierzchni chrząstki odwracając tym samym szkodliwe efekty działania tej cytokiny. Czynniki wzrostu są to natomiast hormony tkankowe których zadaniem jest stymulacja procesów naprawczych oraz regeneracyjnych uszkodzonych tkanek. Działają za pośrednictwem receptorów umiejscowionych na powierzchni komórek docelowych, regulują procesy podziałów komórkowych, wytwarzanie macierzy pozakomórkowej oraz migrację komórek macierzystych. Istnieje także wysokie prawdopodobieństwo, że niektóre z czynników wzrostu np.  TGF-ß posiadają właściwości przeciwzapalne.  Peptydy te odgrywają także istotną rolę w naturalnej regeneracji uszkodzonych tkanek oraz gojeniu się zmian pourazowych w tkankach układu mięśniowo-szkieletowego. Kondycjonowana surowica autologiczna zawiera PDGF, TGF-ß, IGF, FGF, EGF, HGF oraz wiele innych czynników wzrostu.

Podsumowanie

Terapia IRAP jest metodą bardzo skuteczną. Odznacza się też wysokim poziomem bezpieczeństwa, ponieważ surowica ACS pochodzi w całości od pacjenta. Kolejną bardzo istotną kwestia jest doping. Surowica IRAP nie stanowi dopingu, więc jest doskonałym wyborem dla koni biorących udział w zawodach. Ponadto efekty terapii są długotrwałe i nie obciążają organizmu pacjenta.

Dr n. wet. Mateusz Hecold

lek. wet. Roma Buczkowska

Krew, która leczy stawy

Choroby stawów są znanym ograniczeniem dla zwierząt i ich właścicieli. Zwłaszcza często diagnozowane jest zapalenie i zwyrodnienie stawów, które wiąże się ze znacznymi kosztami leczenia i koniecznością stosowania leków doustnych. Zarówno w przypadkach chorób stawów przewlekłych jak i ostrych, leczeniem z wyboru jest stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych i kortykosteroidów. Te terapie są skuteczne, ale ich efekt nie jest długotrwały. Stosowanie długoterminowe tego typu leczenia może powodować poważne miejscowe i ogólne efekty uboczne. Jeśli zawodzi leczenie farmakologiczne, lub jego efekty są niesatysfakcjonujące, rozważane jest leczenie najbardziej inwazyjne – chirurgiczne.

Terapia Irap została opracowana i opisana przez niemieckich naukowców w wielu renomowanych publikacjach naukowych i stosowana jest od wielu lat zarówno u zwierząt jak i u ludzi – pod nazwą Orthokine®. Polega ona na podaniu pacjentowi mieszaniny autologicznych białek surowicy wytworzonych z jego własnej krwi. Dzięki tej metodzie przywrócony zostaje stan równowagi w miejscu zmienionym zapalnie, a proces zapalny i postępujące niszczenie tkanek zostają spowolnione lub powstrzymane, oraz to co najważniejsze – uzyskany zostaje długotrwały efekt przeciwbólowy!

Skuteczność terapii Irap – Orthokine®  oraz jej tolerancja przez organizm zostały sprawdzone klinicznie i potwierdzone naukowo w badaniach klinicznych.  Ta naturalnie biologiczna metoda leczenia stanowi osiągnięcie ortopedii molekularnej i opiera się na dokładnej obserwacji pacjentów, wieloletnich badaniach, wynikach testów przedklinicznych i badań klinicznych, doświadczeniach lekarzy i analizie międzynarodowej specjalistycznej literatury. Terapia stosowana jest w medycynie ludzkiej od 1998 roku w 488 licencjonowanych ośrodkach na terenie całego świata. W sumie wykonano już prawie 483 tysiące wstrzyknięć surowicy. 

Wykorzystanie terapeutyczne ACS (Autologicznie Kondycjonowanej Surowicy – Terapia Irap) w weterynarii zostało opracowane przez ORTHOGEN we współpracy z Dr. Thomasem Weinbergerem w 2001 roku. W 2005 roku firma ORTHOGEN Veterinary GmbH wypuściła na rynek medycyny koni produkt i terapię pod nazwą Irap®. W tym samym roku, po licznych sukcesach leczenia koni sportowych, głównie w Emiratach Arabskich, jako modyfikacja strzykawki irap®50, pojawił się nowy system – irap®10. Mniejszy zestaw umożliwia łatwe stosowanie ACS w medycynie małych zwierząt.

Udowodniona skuteczność Terapii Irap® polega na zakłóceniu procesu powstawania zapalenia za pomocą cytokin i czynników wzrostu otrzymanych z krwi pacjenta. Jedną z najsilniejszych cytokin jest antagonista receptora interleukiny-1 (IL-1Ra). Odpowiednia dawka IL-1Ra konkurencyjnie hamuje interleukinę-1 (IL-1), która jest jednym z głównych mediatorów zapalenia i jest odpowiedzialna za degenerację chrząstki stawowej.

Interleukina-1 (IL-1) jest białkiem przekaźnikowym – substancją, która ostrzega komórki organizmu o urazie lub zakażeniu. Reakcją organizmu na uszkodzenie jest zapalenie. Stan zapalny trwający dłużej niż kilka dni przechodzi w stan przewlekły. Zadaniem białek przekaźnikowych, w tym antagonisty receptora interleukiny-1 (IL-1Ra) jest zahamowanie stanu zapalnego. U zwierzęcia, u którego nasila się proces zapalny związany z destrukcja stawów zaburza się równowaga (homeostaza) pomiędzy interleukiną-1 a antagonistą receptora interleukiny-1 na niekorzyść tego drugiego, co w efekcie powoduje nasilenie procesu zapalnego. 

Działanie Terapii Irap® Orthokine:

 • Przeciwbólowo
 • Przeciwzapalnie
 • Hamuje proces niszczenia chrząstek stawowych
 • Dzięki czynnikom wzrostu działa regenerująco na stawy, poprawia jakość mazi stawowej

Lekarze weterynarii z sukcesem stosują Terapię Irap® Orthokine w następujących przypadkach:

 • Zapalenie i/lub zwyrodnienie stawów (kwalifikuje się każdy staw w organizmie, szczególnie biodrowe, łokciowe, stawy kręgosłupa)
 • Dysplazja stawów biodrowych
 • Dysplazja stawów łokciowych
 • Zwyrodnienie kręgosłupa
 • Inkongruencja w stawie łokciowym
 • Leczenie pooperacyjne w przypadkach zabiegów chirurgicznych dotyczących stawów, jako terapia regeneracyjna i przeciwbólowa np. rekonstrukcja więzadła krzyżowego kolana, TTA, 
 • Przewlekłe zapalenie stawów, często gdy kwas hialuronowy i/lub kortykosteroidy, oraz inne metody nie przynoszą satysfakcjonujących efektów
 • Ostre zapalenie stawów z wysiękiem stawowym
 • Uszkodzenia ścięgien (ostre/przewlekłe)
 • Zapalenie nerwów rdzeniowych, także przy zwyrodnieniu kręgosłupa

Etapy terapii Irap® Orthokine:  

 •   Pobranie krwi z żyły pacjenta
 •   Syntezowanie białek ochronnych podczas inkubacji krwi pacjenta w czasie siedmiu godzin
 •   Wytworzenie „Autologiczniej Kondycjonowanej Surowicy” z krwi pacjenta, czyli surowicy z nowopowstałymi białkami ochronnymi
 •   Wstrzyknięcie surowicy wyprodukowanej z krwi pacjenta w chory staw lub okolice zmienionego zapalnie nerwu

Terapia obejmuje 3-4 podania Autologiczniej Kondycjonowanej Surowicy w dotknięte procesem patologicznym miejsce. Wstrzyknięcia stosuje się w odstępach co 7-10 dni. Początkowe efekty zwykle uzyskuje się po pierwszym podaniu, pełen efekt kliniczny, przeciwbólowy Terapii Irap Orthokine®  rozwija się ok. 2-3 tyg. po ostatnim podaniu i utrzymuje się od 2-4 lat. Odnotowano pacjentów u których nie było potrzeby powtarzania terapii (efekt utrzymuje się ponad 8 lat). W Polsce terapia jest dostępna wyłącznie w wybranych, szkolonych, licencjonowanych ośrodkach,po skontrolowaniu poziomu możliwości i umiejętności diagnostycznych, oraz terapeutycznych, poświadczając odpowiednim certyfikatem.

 

 

Badania: opis skrócony, wnioski – Irap Orthokine®

1. Kliniczne, biochemiczne i histologiczne skutki śródstawowego podania autologicznej kondycjonowanej surowicy u koni z eksperymentalnie wywołaną chorobą zwyrodnieniową stawów.(David D. Frisbie, DVM, PhD; Christopher E. Kawcak, DVM, PhD; Natasha M. Werpy, DVM; Richard D. Park, DVM, PhD; C. Wayne McIlwraith, BVSc, PhD)

Cel:

Ocena kliniczna, biochemiczna i histologiczna wpływu śródstawowego podania autologicznej kondycjonowanej surowicy (ACS) w leczeniu eksperymentalnie wywołanej choroby zwyrodnieniowej stawów u koni.

Zwierzęta:

16 koni.

Procedura:

Choroba zwyrodnieniowa stawów została wywołana artroskopowo w stawie nadgarstka u wszystkich koni.

Pierwszej grupie 8 koni podawano placebo, zaś drugą grupę 8 koni leczono ACS (terapia Irap Orthokine). Koniom aplikowano odpowiednio 6ml roztworu PBS i 6ml ACS w zaatakowany osteoartrozą staw w następujących dniach: 14, 21, 28 i 35. Kontrola badania dokonywana była co dwa tygodnie i obejmowała kliniczną ocenę stanu kulawizny oraz analizę płynu stawowego. Całościowe badanie patologiczne i histologiczne chrząstki oraz fragmentów błony maziowej miało miejsce podczas sekcji.

Wyniki:

Nie zaobserwowano żadnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem. U koni, które otrzymywały ACS, odnotowano znaczącą kliniczną poprawę stanu kulawizny, w przeciwieństwie do koni otrzymujących placebo. Wśród stawów zaatakowanych osteoartretyzmem, leczenie ACS istotnie zmniejszyło rozrost błony maziowej w porównaniu ze stawami, na które działano placebo. Ponadto u koni, którym podawano ACS obserwowano mniej uszkodzeń w postaci chondromalacji chrząstki (less gross cartilage fibrillation) i krwawień z błony maziowej (synovial membrane hemorrhage). Stężenie antagonisty receptora interleukiny 1 w płynie stawowym (szacowane przy pomocy mysiego przeciwciała antagonisty receptora antyinterleukiny-1) wzrosło po leczeniu ACS.

Wnioski i znaczenie kliniczne:

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że nastąpiła znaczna poprawa kliniczna i histologiczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów u koni leczonych ACS w porównaniu z grupą, której podawano placebo.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że dalsze kontrolowane testy kliniczne mające na celu ocenę tej metody leczenia są jak najbardziej zasadne, zaś badanie mechanizmów działania ACS powinno być prowadzone równolegle.

2.Leczenie stanów zapalnych stawów kolanowych Osteoarthritis Cartilage 2009 (Baltzer AW, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2008; 17: 152-60)

W ramach dwuletniego, randomizowanego badania z podwójną ślepą próbą wykazano wyższą skuteczność terapii Orthokine® (wstrzyknięcie dostawowe) w porównaniu z kwasem hialuronowym i placebo. ACS, kwas hialuronowy (HA) i placebo zastosowano u łącznie 376 mężczyzn i kobiet (w wieku od 30 do 85 lat).

Instrumenty pomiarowe: VAS, WOMAC, SF-8.

Po sześciu miesiącach osoby poddane terapii Orthokine® oceniły swój stan we wszystkich docelowych kryteriach znacznie lepiej niż grupy porównawcze. Podobne wyniki uzyskano po kolejnych 18 miesiącach obserwacji. Tak więc efekt leczniczy utrzymywał się przez 2 lata po zakończeniu serii wstrzyknięć. U 67% pacjentów leczonych Orthokine® w 6 miesiącu leczenia zaobserwowano zmniejszenie nasilenia bólu w skali VAS o ponad 50%, a także trwałą poprawę zdolności do ruchu. Także liczba pacjentów, którzy w trakcie badań musieli poddać się innemu leczeniu (ponowna seria zastrzyków, akupunktura, artroskopia etc.) z powodu nowych lub ponownie występujących dolegliwości, w grupie Orthokine® była najniższa.

3.Leczenie bólów kręgosłupa lędźwiowego Spine 2007 (Becker C et al. Spine. 2007 sierpień 1;32(17):1803-8.)

Prospektywne, randomizowane badanie metodą podwójnej ślepej próby u pacjentów z lędźwiową radikulopatią wykazało, że terapia Orthokine® stosowana zewnątrzoponowo okołonerwowo (ang. epidural perineural injection with a double-needle technique), krótkoterminowo była równie skuteczna, a długoterminowo wykazywała tendencję do wyższej skuteczności w porównaniu z serią zastrzyków z triamcynolonu (5mg lub 10mg). Iniekcje terapii Orthokine® od tygodnia dwunastego do końcowej oceny w tygodniu 22 wykazały wyższą skuteczność w skali VAS w porównaniu do obydwu grup, gdzie podawano triamcynolon. Terapia Orthokine® jest nową alternatywą w leczeniu bólów kręgosłupa odcinka lędźwiowego.

Podsumowanie:
Badania kontrolowane wykazują, że biologiczna terapia Irap – Orthokine® jest skuteczną, o wysokim profilu bezpieczeństwa alternatywą dla aktualnie istniejących terapii. W żadnym z badań nie doszło do zakażeń lub wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych.

Źródło: http://www.medicovet.pl

Zaproszenie na warsztaty

Zaproszenie

Twój Koń kuleje?

Jeśli Twój Koń kuleje? – Terapia Orthokine®vet Orthokine®vet irap. Niemiecka technologia teraz w zasięgu ręki!

Choroby zwyrodnieniowe stawów

Choroby zwyrodnieniowe stawów są bardzo dużym ograniczeniem zarówno dla zwierząt jak i ich właścicieli. Najczęściej rozwijają się latami, a czynników wywołujących schorzenie jest wiele. Są bardzo trudne w leczeniu, a większość kuracji polega jedynie na zmniejszaniu liczby objawów i bólu. Stosowane obecnie niesterydowe leki przeciwzapalne i kortykosteroidy, mimo chwilowej skuteczności, nie dają długotrwałego efektu, a podawane przez długi czas mogą powodować poważne miejscowe i ogólne efekty uboczne.

Czym jest i jak działa terapia Orthokine®vet Orthokine®vet irap?

Terapia Orthokine®vet Orthokine®vet irap firmy Orthogen jest najnowszą metodą leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów u koni, jak również u małych zwierząt takich jak psy czy koty. Metoda została opracowana w Niemczech i od około 10 lat stosowana jest także w Anglii, USA oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli w krajach, gdzie koni sportowych jest najwięcej. Jej fenomen bierze się z zastosowania komórek własnego organizmu do procesów regeneracyjnych. Początkowo terapię wykorzystywano do leczenia koni i szczurów, lecz spektakularne wyniki spowodowały, że rozszerzono ją także na ludzi (Orthokine®).

Terapia Orthokine®vet irap polega na wstrzyknięciu zwierzęciu specjalnie przygotowanej surowicy krwi zawierającej znacznie podwyższone stężenie własnego IL-1Ra oraz czynników wzrostu pochodzących z organizmu zwierzęcia. Ponieważ cytokiny takie jak interleukina-1 (IL-1) są przyczyną postawania i nasilania się stanów zapalnych stawów i bólu, wprowadzenie do organizmu receptora interleukiny 1 (IL-1Ra) równoznaczne jest ze skuteczną, przynoszącą ogromną ulgę interwencją medyczną. Wszystko to pozwala na zahamowanie choroby zwyrodnieniowej ograniczając ból i przywracając ruchliwość stawów. Badania pokazują, że konie z widoczną kulawizną po terapii wracają do zdecydowanie lepszej sprawności fizycznej.

Jak przebiega proces przygotowywania terapii ORTHOKINE®VET IRAP?

Na początku z żyły zwierzęcia pobiera się niewielką ilość krwi, która poddawana jest inkubacji w temperaturze 37ºC przez okres 24h. W tym czasie następuje syntetyzowanie białek przeciwzapalnych. Kolejno od skrzepu krwi oddzielana jest surowica wraz z białkami przeciwzapalnymi i powstaje Autologiczna Kondycjonowana Surowica. Ostatnim etapem jest podawanie zastrzyku w chory staw co 7 dni, zaś w przypadku koni sportowych będących w trakcie zawodów częstotliwość kuracji zwiększa się do 2 razy w tygodniu.

Korzyści z terapii ORTHOKINE®VET IRAP:

• Łagodzi ból w stawach,
• Działa przeciwzapalnie,
• Poprawia funkcjonowanie stawów,
• Opóźnia proces niszczenia chrząstek,
• Zatrzymuje proces zwyrodnienia stawów,
• Tworzy i wzmacnia obronę własną organizmu,
• Leczenie przebiega szybko i przy użyciu naturalnych substancji.

Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania terapii Orthokine®vet irap?

Terapia Orthokine®vet irap to bezpieczna, poparta licznymi badaniami metoda lecznicza, w której nie stosuje się żadnych obcych substancji. Zwierzę w sterylny sposób otrzymuje mieszaninę autologicznych białek surowicy wytworzonych z jego własnej krwi. Terapia zapewnia co najmniej dwuletnią poprawę stanu zwyrodniałego stawu. W Polsce leczenie za pomocą metody Orthokine®vet irap prowadzą placówki referencyjne, które mają starannie dobrany personel medyczny składający się z najlepszych, profesjonalnie przeszkolonych specjalistów.

Klinika Weterynaryjna Małych Zwierząt SGGW

Klinika Weterynaryjna Małych Zwierząt SGGW stosuje naszą terapię.

1 2 3 4 5 6

Klinika Weterynaryjna Małych Zwierząt SGGW

Klinika Weterynaryjna Małych Zwierząt SGGW w Warszawie  stosuję terapię Orthokine Vet irap w chorobach zwyrodnieniowych stawów oraz kręgosłupa. Terapię stosują : lek.wet Piotr Kowalczyk oraz dr. n.w Beata Degórska.

irap

Naturalna metoda leczenia zwyrodnień i bólu stawów!

IRAP to autologiczna, bezpieczna i skuteczna metoda leczenia zapaleń, zwyrodnień stawów w tym również kręgosłupa, potwierdzona wieloma badaniami. Terapia polega na użyciu ochronnych białek wytworzonych z własnej krwi pacjenta i podanych do miejsca zmienionego zapalnie. Dzięki tej metodzie utrzymuje się białko przeciwzapalne – antagonistę receptora interleukiny – 1 (IL-1Ra), które powstrzymuje postępujący proces zapalny poprzez blokowanie receptora dla IL-1 (głównej przyczyny pogłębiania się destrukcyjnego działania zapalnego w stawach i powstawania bólu). Na skutek niedopuszczenia Il-1 do receptora proces zapalny i postępujące niszczenie tkanek zostają spowolnione lub powstrzymane.

Czytaj dalej

Terapia Irap – Orthokine®: Krew, która leczy stawy!

Choroby stawów są znanym ograniczeniem dla zwierząt i ich właścicieli. Zwłaszcza często diagnozowane jest zapalenie i zwyrodnienie stawów, które wiąże się ze znacznymi kosztami leczenia i koniecznością stosowania leków doustnych.

Zarówno w przypadkach chorób stawów przewlekłych jak i ostrych, leczeniem z wyboru jest stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych i kortykosteroidów. Te terapie są skuteczne, ale ich efekt nie jest długotrwały. Stosowanie długoterminowe tego typu leczenia może powodować poważne miejscowe i ogólne efekty uboczne. Jeśli zawodzi leczenie farmakologiczne, lub jego efekty są niesatysfakcjonujące, rozważane jest leczenie najbardziej inwazyjne – chirurgiczne.

Czytaj dalej