Klinika Małych Zwierząt SGGW

Lekarz: dr nauk.wet Beata Degórska, lek.wet Piotr Kowalczyk
Adres: ul.Nowoursynowska 159c, 02-786 Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Rejestracja: 22 84-737-40
Strona internetowa: www.sggw.pl