Wstępne obserwacje leczenia zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawu łokciowego u psa.

Badania kliniczne zostały wykonane u psa rasy owczarek niemiecki w wieku 5 lat, samicy o masie ciała 35 kg. Z zebranego wywiadu ustalono, że zwierze permanentnie kuleje od 4 lat z okresami różnego nasilenia kulawizny kończyny piersiowej lewej. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono dużego stopnia ograniczenie kata zgięcia lewego stawu łokciowego, zanik mięśni okolicy lewej kości ramiennej oraz kulawiznę dużego stopnia lewej kończyny piersiowej. W badaniu radiologicznym okolicy lewego stawu łokciowego stwierdzono liczne cienie odczynów okostnej w wymiarach powyżej 5 mm, oraz brak przyrośnięcia wyrostka łokciowego dodatkowego (patrz rycina). Postawiono rozpoznanie choroby zapalno-zwyrodnieniowej lewego stawu łokciowego wtórnie do dysplazji opisywanego stawu. Ze względu na brak poprawy w motoryce lewej kończyny piersiowej po wcześnie stosowanych lekach niesteroidowych przeciw zapalnych i chondroprotekcyjnych, właściciel podjął decyzję o zastosowaniu terapii IRAP. W obserwowanym okresie 8 miesięcy po czterokrotnym dostawowym podaniu IRAP-u właściciel nie obserwował objawów kulawizny.

 

Indywidualny opis choroby Profesora Adamiaka